الشكل الفعال من الفوليك اسيد || Folic acid active form

#folic_acid #فوليك_اسيد #فوليت #folate الفوليد اسيد هو واحد من اشهر المكملات الغذاية واكثرها توافر بالصيدليات ,, والسبب بيرجع للاهمية الكبيرة

Read more

My Crazy Fibroid Surgery Story (Graphic Content)

I’m finally back on YouTube with an update after my 3 week absence. I made this storytime video to tell

Read more

Is Testosterone Replacement Therapy Right For You?

Testosterone replacement therapy is gaining popularity, there is no doubt. This is due to the fact that it does have

Read more

Breastfeeding Tips: Using a Supply Line

How to use a (Supplemental Nursing System) SNS safely By following some simple steps in this video, you will be

Read more